POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY BACHLEDANIERUCHOMOŚCI.PL

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument zwany Polityką prywatności określa prawa i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą określonych funkcjonalności serwisu bachledanieruchomosci.pl. Podstawowe prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie ma więc RODO.

Korzystając z serwisu bachledanieruchomosci.pl może Pani/ Pan przekazać nam swoje dane osobowe gdzie będziemy prezentować aktualną ofertę sprzedażową grupy Bachleda                         poprzez formularz kontaktowy np. w celu dokonania zawarcia umowy. W takim przypadku będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.

Przedstawiamy stosowane przez nas sposoby gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych, które możemy pozyskać od Państwa, w trakcie korzystania z naszej witryny.rosimy o zapoznanie się z całą treścią polityki zachowania poufności, przed skorzystaniem z  usług witryny bachledanieruchomosci.pl

Dokładamy wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującym prawem, zabezpieczyć dostęp do strony osobom niepowołanych. Należy pamiętać o tym, że żaden przekaz informacji przez Internet, nie jest w pełni bezpieczny, czy wolny od zaistnienia błędów.

Bachleda Grupa Inwestycyjna sp. z o.o. sp.k. ul Krupówki 29, 34-500, Zakopane, sprzedaz@bachleda.pl zapewnia użytkowników swego serwisu internetowego, iż przestrzega prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

Serwis bachledanieruchomosci.pl korzysta z tzw. plików cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze osoby odwiedzającej Serwis i korzystającej w jego ramach z oferowanych usług. Używanie cookies umożliwia administratorowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb osoby odwiedzającej Serwis.  Pliki cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez odwiedzające go osoby. Osoby odwiedzające Serwis posiadają możliwość wyłączenia (zablokowania) w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, co ogranicza jednak zakres funkcjonalności Serwisu, a w rezultacie prowadzić może do niewłaściwego jego funkcjonowania.

 

2. ADMINISTRATOR

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Bachleda Grupa Inwestycyjna sp. z o.o. sp.k. ul. Krupówki 29, 34-500 Zakopane, sprzedaz@bachleda.pl

 

3. ZAKRES DANYCH

Kiedy składają Państwo zamówienie, potrzebne nam są Państwa dane kontaktowe, abyśmy mogli przedstawić ofertę, ewentualnie zawrzeć umowę.

 Formularz kontaktowy zawarty na stronie pobiera dane w postaci: imię i nazwisko, telefon, E-mail, ewentualna dodatkowa treść, pytanie od klienta.

W czasie korzystania z niektórych funkcji Strony internetowej Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Zakres danych obowiązkowych i nieobowiązkowych jest każdorazowo określony stosownie do potrzeb danej usługi, z której Użytkownik zamierza skorzystać.

W przypadku korzystania z Serwisów przez Użytkownika wyłącznie w celu zapoznania się z zawartością Serwisów, Administrator może zbierać o Użytkowniku niektóre informacje korzystając z plików cookies, o czym Użytkownicy są każdorazowo informowani przez Administratora. Informacja o plikach cookies stosowanych na stronie Internetowej zawarta jest w punkcie 10.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu korzystania z udostępnionych funkcji Strony internetowej, w tym formularzy kontaktowych. Brak akceptacji postanowień niniejszej Polityki Prywatności oznacza brak możliwości korzystania z udostępnionych funkcjonalności Strony internetowej, a Użytkownik powinien zrezygnować z przesyłania danych osobowych z wykorzystaniem formularzy, gdy nie akceptuje postanowień niniejszej Polityki.

 

4. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Poniżej opisaliśmy cele, dla których wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Na mocy obowiązujących przepisów prawa, musimy także podać „podstawę prawną przetwarzania”, tj. poinformować Państwa, na jakiej podstawie możemy korzystać z dotyczących Państwa informacji; stosowne informacje na ten temat znajdują się również poniżej.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO między innymi w celu realizacji zawarcia umowy, wykonania umowy.  Dane mogą być także  przetwarzane celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń, o ile Klient wyrazi odrębną, stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na jej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów-w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania
Przekazywanie Państwu informacji na temat  aktualnej ofertę sprzedażowej grupy Bachleda/ zawarcia umowy. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Konieczność wynikająca zniezbędności do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby przedstawić ofertę lub wykonać zobowiązania na mocy zawartej z Państwem umowy (np. zakup nieruchomości itp.).
Kontaktowanie się z Państwem w sprawie oceny produktu lub usługi lub w celu uzyskania informacji zwrotnych po wykonaniu zamówienia. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby skontaktować się z Państwem w celu uzyskania informacji zwrotnych na temat realizacji umowy.
Informowanie Państwa o zmianach usług i komunikacja w innych celach np. wykorzystamy Państwa dane kontaktowe, aby odpowiedzieć na pytania. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby przesyłać Państwu aktualne informacje na temat naszych usług i odpowiadać na Państwa pytania.
Wysyłanie Państwu informacji na temat produktów i usług, w tym prezentów, ofert specjalnych i rabatów; wysyłania na podane przez niego adresy e-mail lub numery telefonów newsletterów, w tym informacji o nowych towarach lub akcjach promocyjnych, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych                  (np. komputer, serwer). W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  w związku z motywem 47 RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby wysyłać Państwu te informacje. W niektórych przypadkach  poprosimy o Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych również przed wysłaniem takich informacji. Jeżeli Klient udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jego dokonaniem.
Zapewnienia obsługi klienta oraz kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym w celu informowania o wszelkich zmianach dotyczących oferty, produktów i usług oferowanych przez Administratora Art. 6 ust. 1 lit. b i f) RODO Konieczność wynikająca z niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby świadczyć usługi jak najlepszej jakości dla Państwa i innych klientów.
Umożliwianie, wzbogacanie i personalizacja doświadczeń korzystania z naszych usług cyfrowych udostępnianych poprzez stronę internetową, portale mobilne i aplikacje; Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby dostosować nasze usługi cyfrowe do Państwa potrzeb.
Przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuczciwymi transakcjami oraz zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw; Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych w celu ochrony przed nielegalnymi działaniami.              W pewnych przypadkach możemy również być zobowiązani do udostępnienia Państwa danych osobowych (na przykład organom ścigania) na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Reakcja na wszelkie roszczenia wobec nas oraz archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 7 ust.3 RODO); Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby zareagować na wszelkie roszczenia wysuwane przez Państwa w stosunku do nas. W pewnych przypadkach możemy również być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa (na przykład w związku z postępowaniem przed sądem).
Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego Administratorze Art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO Obowiązek prawny np. obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości

 

5. OKRES RETENCJI, CZYLI JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Na mocy obowiązujących przepisów prawa możemy przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania celów, dla których je wykorzystujemy. Okres, przez których przechowujemy Państwa dane osobowe zostanie ustalony w oparciu o szereg kryteriów obejmujących cele, w jakich wykorzystujemy dane, ilość, potencjalne ryzyko związane z nieupoważnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem danych oraz nasze zobowiązania.

 • W zakresie danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody – 6 ust. 1 lit. a RODO – do chwili jej odwołania;
 • W zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, np. na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 • Po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego Twoje dane zostały zebrane (np. realizacja umowy, dostawy towaru), Twoje dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi;
 • Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach sądowych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu  przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. maksymalnie do 10 lat;
 • Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie;
 • Dane osobowe przetwarzane w prawnie uzasadnionych celach administratora do momentu będą przetwarzane do momentu istnienia takich celów              świadczenia usług strony WWW w  jak najlepszej jakości dla Państwa i innych klientów.

 

6. PRAWA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

                     Przysługują Pani/ Panu następujące prawa:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali  te dane, może Pani/ Pan zażądać abyśmy je usunęli;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pani/ Pan  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/ Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które posiadamy na podstawie umowy lub Pani/ Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili może Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym, jeżeli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi. Mogą się Państwo skontaktować z organem nadzorczym pod następującym adresem:   Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 200-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 ; kancelaria@uodo.gov.pl

W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email:   sprzedaz@bachleda.pl.

Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy się musieli upewnić, że jest Pan/Pani tą osobą, za którą się podaje, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

 

7. KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do przedstawienia oferty, skontaktowania się z użytkownikiem, a także w konsekwencji do zawarcia umowy, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z nich.

 

8. Z KIM DZIELIMY SIĘ PAŃSTWA DANYMI OSOBOWYMI

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe (powierzyć ich przetwarzanie) stronom trzecim,   w tym w następujących okolicznościach:

 • Korzystamy z pracy stron trzecich (działających w charakterze podwykonawców), które wykonują w naszym imieniu i na naszą rzecz pewnie działania obejmujące przetwarzanie danych osobowych. Możemy na przykład zatrudnić usługodawców będących stronami trzecimi do wykonania zamówień, dostarczenia paczek, wysyłania poczty tradycyjnej, wysłania wiadomości SMS i poczty elektronicznej, utrzymania i uaktualniania naszych baz danych zawierających informacje o klientach (co obejmuje usuwanie powtarzających się lub niewłaściwych danych), analizowania danych, aby ułatwić nam opracowywanie, świadczenie i poprawę naszych usług, świadczenia usług wsparcia marketingowego, przetwarzania płatności kartą, prowadzenia badań, świadczenia usług na rzecz klienta i obsługi roszczeń. Wspomniane strony trzecie mają dostęp do danych osobowych potrzebnych do wykonania ich zadań, ale nie wolno im używać takich danych do innych celów. Możemy wykorzystywać informacje, które otrzymujemy od stron trzecich, aby uzupełnić, poprawić i wzbogacić nasze bazy danych zawierające informacje o klientach w takich celach jak sprawdzanie wiarygodności kredytowej i zapobieganie oszustwom;
 • Będziemy zmuszeni udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym, w tym policji oraz innym organom ścigania, upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • Przekazać dane osobowe naszym ubezpieczycielom w przypadku zgłoszenia lub potencjalnego zgłoszenia roszczenia wobec nas;
 • Jeśli będziemy sprzedawać lub nabywać jakąkolwiek firmę lub aktywa, możemy ujawnić przechowywane przez nas dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub kupującemu zainteresowanemu taką firmą lub aktywami. Jeżeli nasza spółka lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną przejęte przez stronę trzecią (lub zostaną objęte reorganizacją wewnątrz naszej grupy korporacyjnej), przechowywane przez nas dane osobowe wejdą w skład przekazywanych aktywów;
 • Przekazać Państwa dane osobowe stronom trzecim jeżeli będziemy zobowiązani do ujawnienia takich danych lub podzielenia się nimi, aby spełnić jakiekolwiek wymogi prawne (również w związku z nakazem sądowym) lub w celu wyegzekwowania lub wprowadzenia w życie jakichkolwiek porozumień zawartych z Państwem lub Państwa dotyczących (w tym porozumień pomiędzy Państwem a nami (lub jedną lub większą liczbą naszych spółek zależnych)); lub w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa lub prawa własności lub bezpieczeństwa naszych klientów, pracowników lub innych stron trzecich;
 • Możemy również zawierać porozumienia ze stronami trzecimi, które umożliwią Państwu dostęp do stron internetowych lub aplikacji (takich jak odtwarzacze plików wideo) takich stron trzecich bezpośrednio poprzez nasze własne strony lub aplikacje. Każda strona trzecia stosuje swoją własną politykę przetwarzania danych osobowych i korzystania z plików cookie podczas używania jej stron lub aplikacji, w związku z czym zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i polityką plików cookie takiej strony trzeciej.

Proszę mieć na uwadze, że serwisy internetowe i aplikacje stron trzecich są poza naszą kontrolą. Klikając linki prowadzące do takich stron lub uzyskując dostęp do takich aplikacji, opuszczają. Państwo kontrolowaną przez nas strefę. Nie ponosimy odpowiedzialności moralnej ani prawnej za wszelkie kwestie wynikające z wykorzystywania Państwa danych przez strony trzecie (w tym danych osobowych).

 

9. PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

W przypadku współpracy z partnerami Administratora lub dostawcami będącymi podmiotami zewnętrznymi – siedziby takich zewnętrznych podmiotów mogą znajdować się zarówno na terytorium krajów będących członkami UE lub poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

W przypadku, gdy nasi partnerzy lub dostawcy posiadają siedzibę poza EOG, Administrator zapewnia, aby przekazywanie danych poza EOG obywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Poziom ochrony danych w Państwach poza EOG może różnić się od tego zagwarantowanego przez prawo europejskie. Dane do naszych partnerów poza EOG możemy przekazać w szczególności na podstawie wydanych przez Komisję Europejską decyzji lub standardowych klauzul ochrony danych osobowych (np. gdy przekazanie następuje w związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzia Google Analytics).

Wszystkie podmioty zewnętrzne są zobowiązane do przestrzegania wytycznych Administratora oraz do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych Użytkowników. Odbiorcy danych mogą działać jako nasze podmioty przetwarzające (wtedy w pełni podlegają naszym instrukcjom, co do przetwarzania danych osobowych) lub jako niezależni administratorzy (w takim wypadku należy dodatkowo zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez te podmioty).